CENTRUM OGRODNICZE – KRZYSZTOF MATRASZEK

LOTY BALONEM – 26 KWIETNIA 2015 ROKU

2a  balon_kazimierz a

 1. Organizatorem lotów balonem jest Centrum Ogrodnicze – Krzysztof Matraszek w Kurowie.

 2. Loty balonem odbędą się dnia 26 kwietnia 2015 roku w godzinach popołudniowych.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nawet w ostatniej chwili terminu i miejsca startu balonem gdy zaistnieje taka potrzeba, w szczególności z uwagi na panujące niekorzystne warunki pogodowe. Wówczas usługa lotu balonem będzie wykonana w innym terminie wskazanym przez Organizatora.

 4. Warunkiem uczestnictwa w imprezie – „lot balonem” jest dokonanie zakupu produktów SUBSTRAL na kwotę minimum 200 złotych w dniach od 19 do 26 kwietnia 2015 w Centrum Ogrodnicze – Krzysztof Matraszek w Kurowie.

 5. Zakup produktów SUBSTRAL na kwotę 200 złotych upoważnia do otrzymania jednego biletu na lot balonem.

 6. Otrzymany bilet nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości zamiany biletu na gotówkę.

 7. Lot balonem nie jest lotem swobodnym – lecz lotem wysokościowym na linie.

 8. Balon jest niesterowanym statkiem powietrznym i dlatego nie można określić dokładnego czasu lotu. W związku z tym, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skrócenie lub wydłużenie czasu lotu.

 9. W miejscu startu balonem zwraca się szczególną uwagę na zachowanie bezpieczeństwa i rozwagi.

 10. W razie jakichkolwiek problemów zdrowotnych, jak i psychicznych, należy niezwłocznie poinformować o tym pilota przed wykonaniem lotu.

 11. Ze względu na formę lądowania balonu, nie zaleca się kobietom w ciąży wykonywania lotów balonem.

 12. Uczestnicząc w locie balonowym, należy wziąć pod uwagę okres wykonywania lotu i zmienne warunki pogodowe. Należy pamiętać o ciepłym i wygodnym ubiorze, dostosowanym do panujących warunków pogodowych.

 13. W miejscu startu balonu oraz w trakcie lotu balonem i lądowania należy wykonywać wszelkie polecania pilota i jego załogi związane zarówno z bezpieczeństwem jak i samym lotem balonu.

 14. Podczas lądowania należy zachować spokój i nie rozpraszać pilota. Należy również zabezpieczyć sprzęt fotograficzny.

 15. Bez jednoznacznego polecenia pilota w żadnym wypadku nie należy opuszczać koszu balonu.

 16. W pobliżu balonu, nie należy palić papierosów i używać otwartego ognia.

 17. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprzęt i rzeczy zabrane na czas trwania lotu do kosza balonu.

 18. Pasażerowie są w pełni świadomi wyboru takiej formy lotu. Balon jest to środek lokomocji z którym jest związane ryzyko, dla tego Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej w skutek zaistnienia jakichkolwiek problemów.

 19. Przewóz dzieci odbywa się tylko w towarzystwie rodziców lub opiekunów prawnych.

 20. Zabrania się w miejscu startu balonem:

 • palenia papierosów i używania ognia otwartego w obszarze balonu (materiały łatwopalne);

 • zostawiania dzieci bez opieki;

 • zbliżania do pracującego wentylatora;

 • wchodzenia do czaszy balonu;

 • stawania i wieszania na linach;

 • manipulowania przy wyposażeniu kosza balonu (butle w koszu są napełnione gazem);

 • poruszania po polu manewrowym pojazdów;

 • zabierania na pokład balonu alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających.

Zabrania się w takcie lotu balonem:

 • wychylania za obrzeże kosza

 • wspinania na kosz

 • siadania na randzie kosza

 • siadania na butlach z gazem

 • manipulowania przy zaworach na butlach z gazem

 • trzymania i ciągnięcia węży gazowych znajdujących się na butlach gazowych

 • manipulowania przy radiostacji i urządzeniach nawigujących

 • ciągnięcia lin zwisających z czaszy balonu

 • manipulowania przy palnikach balonu i zaworach

 • wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z kosza

 • spożywania alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających.

 • 6a