Aktualne wydarzenia

11 listopada…

Dzisiaj ze względu na Święto nieco inny tekst…

11 listopada jest w Polsce świętem narodowym, obchodzonym jako Narodowe Święto Niepodległości. Data ta upamiętnia odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów. Po trzech rozbiorach Polski w latach 1772, 1793 i 1795, terytorium Polski zostało podzielone między trzy mocarstwa: Rosję, Prusy i Austrię. Przez ponad wiek Polska nie istniała jako niezależne państwo na mapie świata.

11 listopada 1918 roku, w wyniku zmian geopolitycznych po I wojnie światowej i upadku trzech zaborczych imperiów (Niemieckiego, Austro-Węgierskiego i Rosyjskiego), Polska odzyskała niepodległość. Tego dnia Józef Piłsudski, który został zwolniony z niemieckiego aresztu, przybył do Warszawy i przejął władzę wojskową nad Polską, co symbolizuje koniec zaborów i powrót Polski na mapę Europy jako suwerennego państwa.

Święto Niepodległości jest dniem, w którym pamiętamy swoją historię, kulturę i osiągnięcia narodowe, a także oddajemy hołd tym, którzy walczyli za wolność kraju.

Chwila refleksji…

Jako naród, obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada z szacunkiem i patriotyzmem, ponieważ jest to dzień, w którym upamiętniamy odzyskanie przez Polskę niepodległości po latach zaborów ze strony państw ościennych. Jest to dla nas ważna uroczystość, ponieważ symbolizuje naszą wolność, suwerenność i trwałość narodowej tożsamości.

Chwila refleksji nad Dniem Niepodległości to czas, kiedy zatrzymujemy się, aby docenić głębię i znaczenie tego święta dla Polski i Polaków. To moment, w którym odchodzimy od codziennych spraw i zastanawiamy się nad tym, co oznacza dla nas wolność, suwerenność i tożsamość narodowa zwłaszcza w dobie narastających konfliktów zarówno u naszych sąsiadów jak i na blisikim wschodzie.

Przypominamy sobie o tych, którzy walczyli i często oddali życie, aby Polska mogła ponownie stać się wolnym i niezależnym państwem. Rozważamy poświęcenie pokoleń, które żyły w czasach, gdy Polska była tylko marzeniem, a ich działania, często podejmowane w obliczu ogromnych przeciwności, umożliwiły nam życie w kraju, którym możemy dziś kierować i który możemy kształtować.

Refleksja ta obejmuje również zastanowienie się nad obecnym stanem naszego kraju i społeczeństwa. Zadajemy sobie pytania o to, jakie wartości są dla nas najważniejsze, jak możemy przyczynić się do rozwoju i dobra Polski oraz jak możemy pielęgnować i przekazywać dziedzictwo naszej historii młodszym pokoleniom.

Dzień Niepodległości przypomina nam również o znaczeniu jedności narodowej, o sile, która płynie z bycia razem, wspierania się nawzajem i wspólnego dążenia do lepszej przyszłości. Jest to okazja do zastanowienia się nad naszym miejscem w Europie i na świecie, nad tym, jak nasza historia i doświadczenia kształtują naszą rolę na arenie międzynarodowej.

W tym dniu, patrząc na naszą flagę i słuchając naszego hymnu, możemy poczuć głęboki związek z Polską, jej historią i kulturą. To czas, aby docenić naszą wolność i niepodległość, które są cennym darem, ale również obowiązkiem, aby dbać o nasze dziedzictwo i przekazywać je kolejnym pokoleniom.